گروه محصولات

درباره گروه ایمن ژن

گروه ایمن ژن در سال 1400 با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی و هندی صنعت داروسازی تاسیس شده است . 

خدمات مشتریان ( مجازی) :

خدمات مشتریان(حضوری)